Call Me đã thành công ký kết với Tập đoàn GTS

Năm 2023 Call Me đã thành công ký kết với Tập đoàn GTS (Global Technology Solutions VietNam) về hợp tác chiến lược kinh doanh và chuyển đổi số doanh nghiệp. Đây chính là bước ngoặc lớn trong công cuộc xây dựng để trở thành nhà cung cấp phụ tùng và dịch vụ sửa chữa lớn nhất Việt Nam.