Chính sách điều khoản

1. Quy định sử dụng

Website/App Callmegroup.vn là tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Call Me (chúng tôi). Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website/app Callmegroup.vn, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website/app dưới đây.

Chính Sách này áp dụng cho các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Call Me. Chính Sách này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân trong quá trình kinh doanh và cũng giải thích về quyền của bạn cũng như cách liên hệ với chúng tôi.

Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

2. Về thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc từ bên thứ ba cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cung cấp hoặc quảng bá Dịch vụ của chúng tôi cho bạn (xem các mục 3 – 5). 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông qua việc sử dụng cookie. Thông tin này có thể được sử dụng để tối ưu hóa hoặc duy trì Dịch vụ của chúng tôi, cũng như cho mục đích quảng cáo (xem mục 7). 

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ. Điều này bao gồm việc sử dụng các hệ thống bảo vệ bằng mật khẩu để lưu trữ thông tin cá nhân (xem mục 8). 

Bạn có quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, hoặc khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. 

Bạn có thể làm điều này bằng cách liên hệ với nhân viên tư theo thông tin chi tiết được cung cấp ở cuối Chính Sách này. 

3. Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm tên, địa chỉ, mã bưu điện, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ thanh toán, chi tiết cơ sở thanh toán, địa chỉ thanh toán, lịch sử mua hàng và thanh toán, thành viên và liên kết. 

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không phải là thông tin cá nhân khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ máy chủ hoặc IP của bạn, các trang bạn đã truy cập và các tài liệu đã tải xuống, trang web mà bạn đã đến và loại trình duyệt bạn đang sử dụng. Thông tin này có thể được thu thập một cách thụ động từ người dùng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin cá nhân, chúng tôi có thể không thể giao tiếp hoặc cung cấp Dịch vụ cho bạn. 

4. Chúng tôi thu thập thông tin của bạn bằng cách nào? 

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn theo nhiều cách, bao gồm: 

(a) trực tiếp từ bạn, ví dụ, khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: tên, thông tin liên hệ, ngày sinh, giới tính, sở thích, thông tin thanh toán và tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn) hoặc gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi; 

(b) gián tiếp từ bạn, ví dụ, từ các hoạt động thành viên, khuyến mãi, sự kiện được tài trợ, chứng nhận, hoạt động, tính năng hoặc tài nguyên mà chúng tôi cung cấp liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin về thiết bị được sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi, chi tiết về tương tác của bạn với các thông điệp tiếp thị, quảng cáo và dịch vụ của chúng tôi, thông tin thu thập thông qua công nghệ theo dõi và thông tin về việc sử dụng dữ liệu của bạn; 

(c) từ nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp, đại lý bán vé, đối tác, chính phủ tiểu bang và liên bang, nhà tài trợ, đội đua và tài xế của chúng tôi; (d) khi bạn liên hệ với chúng tôi; 

(e) từ các nguồn thông tin công khai. 

5. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích gì? 

Chúng tôi sẽ thu thập, giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm: 

(a) xác minh danh tính của bạn; 

(b) cung cấp Dịch vụ cho bạn; 

(c) duy trì cơ sở dữ liệu quản lý quan hệ khách hàng của chúng tôi; 

(d) phát triển và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, 

(e) giao tiếp với bạn, bao gồm phản hồi các câu hỏi và phản hồi của bạn và cung cấp cho bạn thông tin về Dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm; 

(f) cho bất kỳ mục đích nào khác tại hoặc xung quanh thời điểm thông tin được thu thập.

6. Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn cho ai?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba nếu cần thiết cho các mục đích được chỉ định ở trên hoặc cho các mục đích khác mà bạn đồng ý. Các bên thứ ba mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

(a) các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp của chúng tôi được sử dụng để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi;

(b) các cơ quan liên quan của chúng tôi;

(c) đối tác kinh doanh, nhà quảng cáo, nhà tiếp thị và nhà tài trợ của chúng tôi;

(d) các cố vấn và chuyên gia tư vấn của chúng tôi; và

(e) các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, hoặc khi được yêu cầu, cho phép hoặc được ủy quyền theo luật hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ công cộng phải làm như vậy, bao gồm cho mục đích an toàn và an ninh.

7. Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP), các trang tham chiếu/thoát, hệ điều hành, các trang đã truy cập và bất kỳ thông tin nào đã tải xuống. Thông tin này được sử dụng cho mục đích thống kê, báo cáo và quản lý và bảo trì trang web/app.

8. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi nghiêm túc bảo mật thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng một số biện pháp vật lý, hành chính, nhân sự và kỹ thuật để bảo vệ bảo mật và quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ, tất cả dữ liệu điện tử do chúng tôi giữ được lưu trữ trên các hệ thống được bảo vệ bằng mật khẩu.

Nếu chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) một mật khẩu để truy cập một số phần của Dịch vụ của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu này bảo mật. Chúng tôi đề nghị bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai và thay đổi nó thường xuyên.

9. Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Tuy nhiên, độ chính xác của thông tin đó phụ thuộc vào thông tin bạn cung cấp.

Bạn có quyền truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Nếu vào bất kỳ lúc nào bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân này, hoặc bạn muốn biết thêm thông tin về cách tiếp cận của chúng tôi đối với quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết được cung cấp dưới đây.

10. Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Callmegroup, bạn cần cung cấp cho website/app các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được. Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Chúng tôi sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang website/app bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang website/app, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu website/app hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

11. Quy định về nội dung thông tin trên website

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang website/app của chúng tôi và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với chúng tôi cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác. Bạn cam kết sử dụng trang website/app trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang website/app để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

– Chứa các thông tin quảng cáo

– Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt nam.

– Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhận.

– Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

– Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang website/app.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, chúng tôi sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CallMegroup.vn là website/app chia sẻ cộng đồng, chúng tôi giữ quyền thông tin trên website, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh… và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, và tất cả các thông tin này sẽ không “Bị xóa/Được xóa” vì bất cứ lý do nào! Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do ban quản trị quy định!

12. Tuyên bố từ chối

chúng tôi có các biện pháp bảo mật cho trang website/app và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối trang website khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

chúng tôi không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ chúng tôi sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, CallMegroup sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website/app này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

13. Các thay đổi trên website/app CallMegroup

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳthông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang website/app này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

14 Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng CallMegroup sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

15. Quy định về các hành động không được phép

– Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

– Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang CallMegroup.

– Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

– Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

– Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus hay các thành phần nguy hại nào.

– Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ CallMegroup vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của CallMegroup hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

– Bạn không được sử dụng thông tin trong trang website/app này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

16. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào CallMegroup hoặc bất kỳ phần nào của website/app ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

17. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại CallMegroup có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

18. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website/app CallMegroup đều thuộc về Công ty cổ phần Tập đoàn Call Me. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của Call Me, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website/app CallMegroup hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website/app CallMegroup.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong website/app CallMegroup. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới CallMegroup một cách hoàn toàn miễn phí.

19. Cung cấp nội dung trên CallMegroup

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này.

20. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. CallMegroup không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng website/app CallMegroup.vn do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. CallMegroup chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại CallMegroup. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

20. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website/app và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

21. Yêu cầu xóa thông tin tài khoản

Đối với yêu cầu xóa thông tin tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email cskh@callmegroup.vn. Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn chứng minh quyền sở hữu tài khoản đó. Nếu tài khoản của bạn không vi phạm bất kỳ thông tin, luật hay lý do chanh chấp nào khác, chúng tôi sẽ xóa chúng ngay khi xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể khôi phục thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của mình để giải quyết tranh chấp, thực thi thỏa thuận người dùng hoặc cho các mục đích khác. Các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý liên quan đến sự an toàn và hoạt động của trang website/app của chúng tôi.

22. Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết sau:

CallMe Group

cskh@calmegroup.vn

Cảm ơn bạn đã cộng tác cùng CallMe!