Call Me đã trở thành đại lý dịch vụ ủy quyền của hãng Weichai

Năm 2024, Call Me đã trở thành đại lý dịch vụ ủy quyền của hãng Weichai