Call Me trở thành đối tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn 911

Năm 2023 Call Me trở thành đối tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 về cung cấp dịch vụ sau bán hàng.